cover.png, 99kB

Taby

FINÁLNÍ PŘEHLED PROGRAMU PŘEDNÁŠKOVÝCH MÍSTNOSTÍ

ico_pdf.gif, 401B Přehled programu ke stažení zde

ORIENTAČNÍ ZÁVOD S VYUŽITÍM LINEK
PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

Studenti ČVUT ve spolupráci vydavatelstvím Žaket pořádají další ročník orientačního závodu. Jako tradičně jsou stanoviště umístěna v blízkosti stanic a zastávek sítě PID. Závod je přístupný všem zájemcům o netradiční sportovní zážitek. Pro další informace nahlédněte do druhé části toho webu.

Přihlašování na Orientační závod je spuštěno! Neváhejte s přihláškou, kapacita je omezená!

PREZENTACE STUDENTSKÝCH
SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

V rámci této akce se seznámíte s činností studentských klubů, spolků a organizací. Studentský život na ČVUT v Praze je prodchnut aktivitami studentských organizací, bez nich by zdaleka nebyl tak bohatý. Většina klubů je pevně či volně spojena se Studentskou unií ČVUT, která pro studenty organizuje bezpočet akcí pro zpestření sportovního i kulturního života na pražské technice. Další organizace mají vztah s fakultou nebo celou univerzitou. Studentům se tak dostává velká možnost výběru pro pěstování rozličných zájmů a potřeb. Můžete se těšit mimo jiné na Silicon Hill, BEST, IAESTE, STOH, Kariérní centrum ČVUT, Drážní společnost při FD, Pod-O-Lee a spoustu dalších…

PREZENTACE FAKULTNÍCH PROJEKTŮ

Studenti vám představí své projekty, na nichž se v rámci výuky podílejí. Můžete tak přímo vidět, co je předmětem výuky i výsledky studentských prací. Ihned také máte možnost diskutovat s přítomnými studenty o jejich přínosu v konkrétním projektu.

PREZENTACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Prezentace proběhnou formou přednášek v přízemí budovy ČVUT, v učebně H005. Zde se dozvíte o náležitostech přijímajícího řízení i dalšího studia na Fakultě dopravní. Součástí je také podání informací o uplatnění absolventů Fakulty dopravní. V době mezi přednáškami se můžete jít podívat do prostor budovy i mimo ni. Jsou pro vás připraveny učebny a laboratoře Fakulty dopravní, nezapomeňte i na vědecké projekty.

PROHLÍDKY UČEBEN A LABORATOŘÍ

Pro návštěvníky jsou připraveny exkurze do učeben a laboratoří v budově ČVUT. Všechny jsou doprovázeny studenty fakulty. Tyto prohlídky budou probíhat po menších skupinkách i individuálně, podle konkrétní exkurze.

Můžete se těšit mimo jiné na:

PREZENTACE FIREM


Děkujeme našim partnerům

partners.png, 42kB